STR Surat 01-1 ONE DAY เที่ยวชมวิถีชุมชน คนในบาง
STR Surat 01-2 One Day เที่ยวเขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลิน
STR Surat 01-3 One Day ล่องแก่งแม่น้ำคลองยัน
STR Surat 01-4 One Day เที่ยวสวนโมกข์เที่ยวทะเลแหลมโพธิ์
STR Surat 01-5 เดินสายทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง@สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-1 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Boutique Camps
STR Surat 01-6 One Day ทำบุญ 9 วัด @ สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-3 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Ecolodge
STR Surat 02-5 เที่ยวเขื่อนนอน เดอะลากูน่า
STR Surat 02-6 เที่ยวเขื่อน นอนแพพันวารีย์
STR Surat 02-7 เที่ยวเขื่อน นอนภูผาวารี
STR Surat 02-8 เที่ยวเขื่อน นอนแพคีรีวาริน
STR Surat 02-9 เที่ยวเขื่อน นอนแพสายชล
STR Surat 02-10 เที่ยวชมชุมชน นอนโฮมสเตย์คลองน้อย
STR Surat 02-11 เที่ยวเกาะแรด กินซีฟู๊ด ชมพระอาทิตย์ตก
STR Surat 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Surat 03-2 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพูทะเลขนอมสุดพิเศษ
STR Surat 03-3 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Surat 03-4 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคลองร้อยสาย
STR Surat 03-5 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Surat 03-6 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Surat 4-1 โปรแกรมทัวน์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะเต่า ดำน้ำตื้น
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
วันที่ 1
08.00    ทีมงานรอรับลูกค้า ณ สนามบินสุราษฎร์ธานี(แวะทานอาหารเช้า ลูกค้าจ่ายเงินเอง)
08.30    แวะสักการะศาลหลักเมือของจังหวัดสุราษฎร์ฯซึ้งเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ฯ
09.00    ล่องเรือชมคลองร้อยสายและสาธิตวิธีการทำขนมของแม่บ้าน(ขนมจาก)
12.00    ทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 1) อาหารทะเลสดๆณ”ร้านพลับพลาซีฟู้ด”
14.00    เช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก   โรงแรม CBD2พักผ่อนตามอัทยาศัย
18.00    ทานอาหารค่ำ(มื้อที่ 2)ณ.โรงแรมที่พัก เตรียมตัวนั้งเรือชมหิ่งห้อย
วันที่ 2
07.00    รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 3)เก็บสัมภาระเตรียมตัวเช็คเอาท์
08.00    ออกเดินทางไปยังเขื่อนรัชชประภาล่องเรือหายยาวชมทิวทัศน์บรรยากาศ “กุ้ยหลินเมืองไทย” สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสดชื่นชมเขาหินปูนเรียงราย รูปลักษณ์ที่แปลกตาสวยงาม แล้วนำทานเดินทางสู่”หินสามเกลอ”จุดที่ได้ชื่อว่า กุ้ยหลินเมืองไทย
12.00    รับประทานอาหารเที่ยงบนแพ (มื้อที่ 4)
13.00    ล่องแพไม้ไผ่ เดินถ้ำปะการัง
15.00    เดินทางกลับสู่ท่าเรือแล้วไปต่อที่จุดชมวิวของเขื่อนรัชชประภา
15.30    แวะที่สะพานแขวนภูเขารูปหัวใจ
16.30    เช็คอิน ณ เขาสกบูติคแคมป์ พักผ่อนตามอัทยาศัย
18.00    รับประทานอาหารค่ำ(มื้อที่ 5)
วันที่ 3
07.00    รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 6)
08.00    ทำกิจกรรมล่องเรือแคนูในแม่น้ำคลองศก
12.00    รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 7)
13.00    ทีมงานส่งลุกค้าที่สนามบินสุราษฎร์ฯ
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม

program
adult
child
BOOK
4-7 ท่าน ราคารวมรถ Private
6,999 THB
3,499 THB
8-12 ท่าน ราคารวมรถ Private
5,799 THB
2,899 THB
13-17 ท่าน ราคารวมรถ Private
5,599 THB
2,799 THB
18 ท่านขึ้นไป ราคารวมรถ Private
4,299 THB
2,199 THB
สิ่งที่ควรนำไป
•    ยาประจำตัว
•    กล้องถ่ายภาพ
•    แว่นกัดแดด
•    ครีมกันแดด

ค่าใช้จ่ายรวม
•    ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ แบบส่วนตัว
•    ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม
•    ค่าอาหาร 7 มื้อที่ระบุตามรายการ
•    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ
•    ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
•    ประกันอุบัติเหตุ


ค่าใช้จ่ายไม่รวม
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
•    ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

STR Surat 01-1 ONE DAY เที่ยวชมวิถีชุมชน คนในบาง
STR Surat 01-2 One Day เที่ยวเขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลิน
STR Surat 01-3 One Day ล่องแก่งแม่น้ำคลองยัน
STR Surat 01-4 One Day เที่ยวสวนโมกข์เที่ยวทะเลแหลมโพธิ์
STR Surat 01-5 เดินสายทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง@สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-1 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Boutique Camps
STR Surat 01-6 One Day ทำบุญ 9 วัด @ สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-3 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Ecolodge
STR Surat 02-5 เที่ยวเขื่อนนอน เดอะลากูน่า
STR Surat 02-6 เที่ยวเขื่อน นอนแพพันวารีย์
STR Surat 02-7 เที่ยวเขื่อน นอนภูผาวารี
STR Surat 02-8 เที่ยวเขื่อน นอนแพคีรีวาริน
STR Surat 02-9 เที่ยวเขื่อน นอนแพสายชล
STR Surat 02-10 เที่ยวชมชุมชน นอนโฮมสเตย์คลองน้อย
STR Surat 02-11 เที่ยวเกาะแรด กินซีฟู๊ด ชมพระอาทิตย์ตก
STR Surat 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Surat 03-2 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพูทะเลขนอมสุดพิเศษ
STR Surat 03-3 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Surat 03-4 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคลองร้อยสาย
STR Surat 03-5 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Surat 03-6 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Surat 4-1 โปรแกรมทัวน์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะเต่า ดำน้ำตื้น