STR Surat 01-1 ONE DAY เที่ยวชมวิถีชุมชน คนในบาง
STR Surat 01-2 One Day เที่ยวเขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลิน
STR Surat 01-3 One Day ล่องแก่งแม่น้ำคลองยัน
STR Surat 01-4 One Day เที่ยวสวนโมกข์เที่ยวทะเลแหลมโพธิ์
STR Surat 01-5 เดินสายทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง@สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-1 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Boutique Camps
STR Surat 01-6 One Day ทำบุญ 9 วัด @ สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-3 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Ecolodge
STR Surat 02-5 เที่ยวเขื่อนนอน เดอะลากูน่า
STR Surat 02-6 เที่ยวเขื่อน นอนแพพันวารีย์
STR Surat 02-7 เที่ยวเขื่อน นอนภูผาวารี
STR Surat 02-8 เที่ยวเขื่อน นอนแพคีรีวาริน
STR Surat 02-9 เที่ยวเขื่อน นอนแพสายชล
STR Surat 02-10 เที่ยวชมชุมชน นอนโฮมสเตย์คลองน้อย
STR Surat 02-11 เที่ยวเกาะแรด กินซีฟู๊ด ชมพระอาทิตย์ตก
STR Surat 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Surat 03-2 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพูทะเลขนอมสุดพิเศษ
STR Surat 03-3 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Surat 03-4 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคลองร้อยสาย
STR Surat 03-5 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Surat 03-6 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Surat 4-1 โปรแกรมทัวน์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะเต่า ดำน้ำตื้น

รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

 8.00     รถรอรับท่านจากโรงแรมที่พักในโซนภูเก็ต เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ

 8.30     พร้อมกันที่ท่าเรือ ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ดำน้ำ

 9.00     ออกเดินทางจากท่าเรือสู่ “หมู่เกาะสุรินทร์” เพื่อชมความงามของท้องทะเล

 10.00   ตื่นตาตื่นใจกับโลกใต้ท้องทะเลที่ อ่าวผักกาด กองหินแพ

 12.00   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานฯอ่าวช่องขาด

 13.30   ชมปะการัง และฝูงปลานานาชนิด ที่อ่าวสัปปะรด อ่าวบอน

 15.30   เข้าที่พักเต็นท์ ณ ที่ทำการอุทยานฯอ่าวช่องขาด

 18.30   รับประทานอาหารเย็นเสร็จ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2

8.00     รับประทานอาหารเช้า เดินชมบรรยากาศสวย ๆ รอบ ๆ เกาะ

 9.30     นั่งเรือหางยาวไปดำน้ำช่วงเช้า

 12.00   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวัสดิการ เป็นเซทอาหารไทย หลังรับประทานอาหาร

 13.30   ดำน้ำ 2จุด ชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดำน้ำตื้น เกาะตอรินลา,อ่าวผักกาด,อ่าวเต่า,อ่าวแม่ยาย,อ่าวมังกร เป็นต้น 

15.30    เรือนำท่านกลับยังที่พัก

18.00  รับประทานอาหารเย็นเสร็จ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย


 

 วันที่ 3

07.00   รับประทานอาหารเช้า

 9.30     นั่งเรือหางยาว แวะดำน้ำที่เกาะมังกร และมุ่งหน้าสู่อ่าวไม้งามเพื่อถ่ายภาพความประทับใจ

 12.00   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารสวัสดิการ เป็นเซทอาหารไทย หลังรับประทานอาหาร 

14.00    จัดเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

 15.30   อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ และเดินทางกลับเข้าฝั่ง

 16.30   ถึงท่าเรือ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ:

1.จุดดำน้ำดูปะการัง อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตามสภาพอากาศกระแสน้ำ คลื่น ลม

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ

2.กรณีน้ำลง ไม่สามารถเข้าชมหมู่บ้านมอแกนได้ จะเพิ่มจุดดำน้ำให้ 1 จุด (จุดละ 45นาที)

STR Surat 01-1 ONE DAY เที่ยวชมวิถีชุมชน คนในบาง
STR Surat 01-2 One Day เที่ยวเขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลิน
STR Surat 01-3 One Day ล่องแก่งแม่น้ำคลองยัน
STR Surat 01-4 One Day เที่ยวสวนโมกข์เที่ยวทะเลแหลมโพธิ์
STR Surat 01-5 เดินสายทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง@สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-1 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Boutique Camps
STR Surat 01-6 One Day ทำบุญ 9 วัด @ สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-3 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Ecolodge
STR Surat 02-5 เที่ยวเขื่อนนอน เดอะลากูน่า
STR Surat 02-6 เที่ยวเขื่อน นอนแพพันวารีย์
STR Surat 02-7 เที่ยวเขื่อน นอนภูผาวารี
STR Surat 02-8 เที่ยวเขื่อน นอนแพคีรีวาริน
STR Surat 02-9 เที่ยวเขื่อน นอนแพสายชล
STR Surat 02-10 เที่ยวชมชุมชน นอนโฮมสเตย์คลองน้อย
STR Surat 02-11 เที่ยวเกาะแรด กินซีฟู๊ด ชมพระอาทิตย์ตก
STR Surat 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Surat 03-2 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพูทะเลขนอมสุดพิเศษ
STR Surat 03-3 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Surat 03-4 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคลองร้อยสาย
STR Surat 03-5 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Surat 03-6 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Surat 4-1 โปรแกรมทัวน์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะเต่า ดำน้ำตื้น