STR Day 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Day 03-2 นอนเขา เที่ยวทะเลพม่า
STR Day 03-3 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือชมทะเลอันดามัน
STR Day 03-4 เที่ยวเขื่อน-เที่ยวสองแพรก-ล่องแก่งขับATV
STR Day 03-5 เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะสิมิลัน
STR Day 03-6 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพู
STR Day 03-8 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Day 03-9 ล่องเรือชมเขื่อน เที่ยวคีรีวงหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุด
STR Day 03-10 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคอลน้อย
STR Day 03-11 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Day 03-12 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Day 03-13 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือดำน้ำเกาะพีพี
STR Day 03-17 เที่ยวเขื่อน นอนเขา เที่ยวอ่าวพังงา + เสม็ดนางชี
STR Day 03-18 นครศรีธรรมราช หนานมดแดง พัทลุง
STR Day 03-19 โปรแกรม 3 วัน 2 คืนเขาค้อ @ เพชรบูรณ์
STR Day 03-20 3 วัน 2 คืนเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำทะเลตื้น

08.00    รถรอรับท่าน ณ ที่พัก/สนามบิน/สถานีรถไฟ/บขส. และเดินทางต่อไปยังอำเภอพุนพิน

08.30    แวะวัดทุ่งเซียด โบสถ์ไม้กลางน้ำที่สร้างขึ้นสมัยศรีวิชัย ตั้งแต่เมื่อ 500 ปีก่อน ก็ผุพังไปตามกาลเวลา

แต่ก็ยังมีหลักฐานหลงเหลืออยู่เพียงแค่เสาไม้ของโบสถ์โบราณที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงต้นเดียว จึงได้นำขึ้นมาไว้บนบก และสร้างโบสถ์กลางน้ำทดแทนโบสถ์เดิม โบสถ์กลางน้ำโทนสีขาวสร้างไว้บนฐานรูปเรือสีขาว ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางสระน้ำ

09.30    แวะวัดนาคาวาส ไหว้ปู่นาคา และมีองค์พญานาคหลายองค์ให้กราบบูชาขอพร มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกับประชาชน

10.00    เดินทางไปยังอำเภอไชยา

10.30    แวะสวนโมกขพลาราม หรือมีชื่อทางการว่า วัดธารน้ำไหล  โดยพระธรรมโกศาจารย์ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามของท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งเกิดความต้องการหาที่สงบสำหรับศึกษาและปฏิบัติธรรมของ ในรอบบริเวณวัดมีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย

12.00    รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้าน พลับพลาซีฟู๊ด

13.00    เดินทางต่อไปยังวัดวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ ได้แก่ เจดีย์พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ถ้ำคูหาภิมุข จังหวัดยะลา

14.00    แวะวัดรัตนาราม (วัดแก้ว)  เป็นวัดโบราณที่คู่กับวัดหลง  อาคารศาสนสถานที่สำคัญได้แก่ เจดีย์หรือประสาท ก่ออิฐไม่สอปูน เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะศรีวิชัย ยังเหลือซากอาคารอยู่ครึ่งองค์ตั้งแต่ส่วนฐานถึงเรือนธาตุ ส่วนเครื่องยอดหรือหลังคาหักพังลงมาหมดแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในเมืองไชยาเท่าที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบเดิมจนถึงปัจจุบัน

14.30    เดินทางกลับสู่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

15.00    แวะสักการะหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส วัดขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางเมืองและติดริมแม่น้ำ เป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือและมากราบหวายบูชากันอยู่ตลอด

15.30    เดินทางต่อไปยัง วัดพัฒนาราม เป็นวัดสำคัญที่มีประวัติการสร้างในในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของทางราชการมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475

16.30    ส่งท่านสู่จุดหมาย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

program
adult
child
BOOK
6-8 ท่าน ราคารวมรถ Private
1,699 THB
899 THB
9-12 ท่าน ราคารวมรถ Private
1,399 THB
699 THB
13 ท่านขึ้นไป ราคารวมรถ Private
999 THB
499 THB

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

1.       ยาประจำตัว

2.       ไฟฉายขนาดพกพา

3.       แว่นตากันแดด

4.       ครีมกันแดด

5.       กล้องถ่ายรูป

6.       รองเท้าหุ้มส้น

 

ค่าใช้จ่ายรวม

        - รถตู้ปรับอากาศ ส่วนตัวตลอดทริป

        - อาหาร 1 มื้อที่ระบุตามรายการ

        - ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

        - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

        - ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

 

จุดเด่น    เหมาะสำหรับท่านที่ชอบทำบุญ และออกเดินทางไปชมความงามของสถานที่ต่างๆ 1 วัน กับการไหว้พระ 9 วัด  อิ่มบุญกันไปเลยทีเดียว

วันเดินทาง      ออกทุกวัน

ทำไมต้องจองกับเรา

·       เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี

·       เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

 

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

www.khaosokdiscovery.com

www.khaosokboutiquecamps.com

www.khaosoktranfer.com

www.khaosokecolodge.com

 

STR Day 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Day 03-2 นอนเขา เที่ยวทะเลพม่า
STR Day 03-3 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือชมทะเลอันดามัน
STR Day 03-4 เที่ยวเขื่อน-เที่ยวสองแพรก-ล่องแก่งขับATV
STR Day 03-5 เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะสิมิลัน
STR Day 03-6 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพู
STR Day 03-8 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Day 03-9 ล่องเรือชมเขื่อน เที่ยวคีรีวงหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุด
STR Day 03-10 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคอลน้อย
STR Day 03-11 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Day 03-12 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Day 03-13 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือดำน้ำเกาะพีพี
STR Day 03-17 เที่ยวเขื่อน นอนเขา เที่ยวอ่าวพังงา + เสม็ดนางชี
STR Day 03-18 นครศรีธรรมราช หนานมดแดง พัทลุง
STR Day 03-19 โปรแกรม 3 วัน 2 คืนเขาค้อ @ เพชรบูรณ์
STR Day 03-20 3 วัน 2 คืนเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำทะเลตื้น