STR Day 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Day 03-2 นอนเขา เที่ยวทะเลพม่า
STR Day 03-3 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือชมทะเลอันดามัน
STR Day 03-4 เที่ยวเขื่อน-เที่ยวสองแพรก-ล่องแก่งขับATV
STR Day 03-5 เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะสิมิลัน
STR Day 03-6 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพู
STR Day 03-8 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Day 03-9 ล่องเรือชมเขื่อน เที่ยวคีรีวงหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุด
STR Day 03-10 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคอลน้อย
STR Day 03-11 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Day 03-12 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Day 03-13 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือดำน้ำเกาะพีพี
STR Day 03-17 เที่ยวเขื่อน นอนเขา เที่ยวอ่าวพังงา + เสม็ดนางชี
STR Day 03-18 นครศรีธรรมราช หนานมดแดง พัทลุง
STR Day 03-19 โปรแกรม 3 วัน 2 คืนเขาค้อ @ เพชรบูรณ์
STR Day 03-20 3 วัน 2 คืนเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำทะเลตื้น

วันที่1

08.00    รถรอรับที่ที่สนามบิน / บขส / สถานีรถไฟ / ที่พัก ( แนะนำให้ลูกค้า จองไฟท์ลงที่สนามบินสุราษฎร์ธานี และจองไฟท์กลับที่ สนามบินระนอง )

10.00    ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์บรรยากาศ “กุ้ยหลินเมืองไทย” สัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศเย็นสดชื่น 10.30          ชมเขาหินปูนเรียงราย รูปลักษณ์ที่แปลกตาสวยงาม แล้วนำท่านเดินทางสู่ “หินสามเกลอ” จุดที่ได้

ชื่อว่ากุ้ยหลินเมืองไทย

12.00    รับประทานอาหารเที่ยง ท่ามกลางธรรมชาติ สายน้ำ บนเรือนแพสายชล

13.00    เดินทางมุ่งหน้าสู่ ถ้ำปะการัง เดินป่า ชมหินงอกหินย้อยที่แตกหน่อเล็กๆคล้ายปะการังทะเล ดูแปลกตา เหมือนได้ดูปะการังบนบก  ต่อด้วยล่องแพไม้ไผ่

15.00    เดินทางกลับท่าเรือ แวะถ่ายรูปบนสันเขื่อนรัชชประภา

16.00    เช็คอินเข้าพักที่เขาสกบูติคแคมป์

18.00    รับประทานอาหารค่ำที ร้านอาหารสุดหรูกลางป่า เขาสกบูติคแคมป์

 

วันที่ 2

07.00    ต้อนรับวันใหม่ด้วยสายหมอก พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00    เตรียมสัมภาระ เพื่อเช็คเอาท์ออกจากที่พัก

10.00    แวะชมวัดถ้ำเสือวัดเก่าแก่ของจังหวัดกระบี่ สักการะ หลวงพ่อจำเนียรเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือที่มีผู้เลื่อมใสมาช้านาน

12.00    รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ร้านวังทราย  อาหารพื้นบ้านแบบฉบับใต้ๆ

13.00    แวะไหว้พระกันอีกครั้ง ณ วัดแก้วโกวราราม กลางเมืองกระบี่ วัดอารามหลวงที่มีอุโบสถสีขาวสวยงามตระการตา

15.00    เช็คอินเข้าที่พัก ที่ศรีวรา คาซา และพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00    ชมอนุสาวรีย์ลานปูดำ จุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ สามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งโดเด่นริมแม่น้ำกระบี่

17.00    เที่ยวชมตลาดวิถีชีวิตชาวบ้าน ตลาดถนนคนเดินและตลาดโต้รุ่งและรับประทาอาหารค่ำ (ลูกค้าชำระเอง)

 

วันที่ 3

07.00    ตื่นเช้ารับวันใหม่  พร้อมรับประทานอาหารเช้า

08.00    เดินทางสู่ท่าเรือ นั่งเรือ Speed Boat (จอยทริป) เพื่อท่องเที่ยวเที่ยว 4 เกาะ

09.00    ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ   เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)    บนเรือมีบริการน้ำดื่มเย็น ๆ

 09.30    นำท่านสู่หาาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม น่าชม     ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 

            อ่าวไร่เลยต์ะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทวั่           โลก ที่มาทดสอบความ สวยงาม ของหน้าผาหินปนูแห่งนี้

10.30    นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สนัทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทบัและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินเล่นบนสนัทรายซึ่งเปรียบว่าท่านเดินอยู่กลางท้องทะเล

11.00    ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดก่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่

เชิญทุกท่าน ถ่ายรปูตามอธัยาศัย

11.15    นำท่านสู่เกาะสี่ เกาะหินปนูกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปลาและปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มี มากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่มีมากมาย

12.00    นำท่านขึ้น เกาะปอดะ  บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบาย ๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัดใหทุกท่านไดผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอธัยาศัย

14.00    เดินทางถึงท่าเรือเกาะพีพี ทัวร์โดยสวสัดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

15.00    นำท่านส่งโรงแรมที่พัก

program
adult
child
BOOK
6-9 ท่าน ราคาไม่รวมรถ
5,599 THB
2,799 THB
10-13 ท่าน ราคาไม่รวมรถ
5,299 THB
2,699 THB
14-19 ท่าน ราคาไม่รวมรถ
4,999 THB
2,499 THB
20 ท่านขึ้นไป ราคาไม่รวมรถ
4,799 THB
2,399 THB
6-9 ท่าน ราคารวมรถ Private
6,199 THB
3,099 THB
10-13 ท่าน ราคารวมรถ Private
5,999 THB
2,999 THB
14-19 ท่าน ราคารวมรถ Private
5,799 THB
2,899 THB
20 ท่านขึ้นไป ราคารวมรถ Private
5,599 THB
2,799 THB

แพ็คเกจนี้รวม
•    บริการเรือนำเที่ยวไป-กลับ พร้อมชูชีพ
•    อาหาร 3 มื้อ
•    บริการเรือนำเที่ยวถ้ำปะการัง
•    ค่าธรรมเนียมอุบัติเหตุ
•    ประกันภัยอุบัติเหตุ
แพ็คเกจนี้ไม่รวม
•    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
•    แพ็คเกจเสริม นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์

สิ่งอำนวยความสะดวก
•    ห้องอาหารของแพรีสอร์ท
•    มุมชา กาแฟ
•    เรือพายัค
•    จุดบริการ / ร้านค้า
•    พัดลม
•    พนักงานต้อนรับ
•    เวลาเปิดไฟ 18.00 - 24.00 โดยประมาณ

สิ่งที่ควรนำมา
•    ไฟฉาย
•    หมวกและแว่นตากันแดด
•    ครีมกันแดด
•    อุปกรณ์อาบน้ำ
•    กล้องถ่ายรูป
•    ยากันยุง
•    ชุดลำลอง
•    รองเท้ารัดส้น

จุดเด่น  สำหรับท่านที่ต้องการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ล่องเรือเล่นนำทะเล ดำน้ำดูปะการัง  อย่ารอช้า โปรแกรมนี้รอท่านอยู่แล้ว

สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย

ชุดว่ายน้ำ

ชุดลำลอง

หมวก

ผ้าเช็ดตัว

ครีมกันแดด

แว่นกันแดด

กล้องถ่ายรูป

โลชั่นกันแมลง


วันเดินทาง 

ออกทุกวัน

ทำไมต้องจองกับเรา

 เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี

 เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน

 เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

  ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

www.khaosokdiscovery.com

www.khaosokboutiquecamps.com

www.khaosoktranfer.com

www.khaosokecolodge.com

STR Day 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Day 03-2 นอนเขา เที่ยวทะเลพม่า
STR Day 03-3 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือชมทะเลอันดามัน
STR Day 03-4 เที่ยวเขื่อน-เที่ยวสองแพรก-ล่องแก่งขับATV
STR Day 03-5 เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะสิมิลัน
STR Day 03-6 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพู
STR Day 03-8 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Day 03-9 ล่องเรือชมเขื่อน เที่ยวคีรีวงหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุด
STR Day 03-10 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคอลน้อย
STR Day 03-11 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Day 03-12 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Day 03-13 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือดำน้ำเกาะพีพี
STR Day 03-17 เที่ยวเขื่อน นอนเขา เที่ยวอ่าวพังงา + เสม็ดนางชี
STR Day 03-18 นครศรีธรรมราช หนานมดแดง พัทลุง
STR Day 03-19 โปรแกรม 3 วัน 2 คืนเขาค้อ @ เพชรบูรณ์
STR Day 03-20 3 วัน 2 คืนเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำทะเลตื้น