STR Surat 01-1 ONE DAY เที่ยวชมวิถีชุมชน คนในบาง
STR Surat 01-2 One Day เที่ยวเขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลิน
STR Surat 01-3 One Day ล่องแก่งแม่น้ำคลองยัน
STR Surat 01-4 One Day เที่ยวสวนโมกข์เที่ยวทะเลแหลมโพธิ์
STR Surat 01-5 เดินสายทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง@สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-1 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Boutique Camps
STR Surat 01-6 One Day ทำบุญ 9 วัด @ สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-3 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Ecolodge
STR Surat 02-5 เที่ยวเขื่อนนอน เดอะลากูน่า
STR Surat 02-6 เที่ยวเขื่อน นอนแพพันวารีย์
STR Surat 02-7 เที่ยวเขื่อน นอนภูผาวารี
STR Surat 02-8 เที่ยวเขื่อน นอนแพคีรีวาริน
STR Surat 02-9 เที่ยวเขื่อน นอนแพสายชล
STR Surat 02-10 เที่ยวชมชุมชน นอนโฮมสเตย์คลองน้อย
STR Surat 02-11 เที่ยวเกาะแรด กินซีฟู๊ด ชมพระอาทิตย์ตก
STR Surat 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Surat 03-2 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพูทะเลขนอมสุดพิเศษ
STR Surat 03-3 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Surat 03-4 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคลองร้อยสาย
STR Surat 03-5 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Surat 03-6 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Surat 4-1 โปรแกรมทัวน์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะเต่า ดำน้ำตื้น

วันแรก

08.00   รถรอรับท่านที่สนามบินชุมพร ต้อนรับท่านสู่จังหวัดชุมพร

08.30   จากนั้นเดินทางไปยัง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งสวยที่สุด จาก 217 แห่งทั่วประเทศไทย มองจากด้านบน มองเห็น หาดทรายรีในมุมสูง เป็นภาพวิวในมุมกว้างที่สวยงามมาก

จากนั้นแวะพระธาตุสวี นมัสการพระธาตุ ที่เป็นโบราณสถานแห่งประเทศไทย และมีประวัติความเป็นมา ที่ฝังความศรัทธาไว้กับ ชาวชุมพรทุกคน พระเจ้าอโศกมหาราช มองเห็นกาขาวกระพือปีก (กาวี ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น สวี) เข้าดูใกล้ กลับมีฐานพระธาตุเล็ก     อยู่ และผอบที่มี พระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ เลยสร้างพระธาตุขึ้นมาใหม่ ก่อนเดินทางกลับสั่งให้นายทหารชื่อ "นายเมือง" เป็นผู้พลี        ชีพเฝ้าพระธาตุแห่งนี้ไว้ และแน่นอนเราจะไปชมศาล พระเสื้อเมือง ศาลคนเฝ้าพระธาตุ

12.00   รับประทานอาหารเที่ยงร้านอร่อย (อาหารรสชาดคนใต้ ชาวชุมพรแท้ๆ)(มื้อ1)

มุ่งหน้าสู่จุดชมวิวเขามัทรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ทุกท่านต้องมา บนจุดชมวิว มีอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทุกอย่างเล่าเรื่องราวของชาวชุมพร และมองลงไป สามารถเห็นเมืองชุมพรเกือบทั้งจังหวัด

17.00   Check in เข้าที่พัก The Loft Marina Boutique Hotel

18.00   รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย หากต้องการเดินทางไปยังตัวเมืองชุมพร คนขับรถ Standby รับ-ส่งท่าน

         

วันที่สอง

07.00   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อ2) 

08.30   รถรับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือ

ถึงหน้าหาดทุ่งวันแล่นเจ้าหน้าที่จะสาธิต วิธีการใช้อุปกรณ์ดำน้ำตื้น อย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย และแนะนำจุดดำน้ำแต่ละจุด เพื่อจะได้ไม่พลาดไฮไลท์สวยๆ ของแต่ละจุด

เรือมุ่งหน้าสู่จุดแรก ของโปรแกรมคือ “เกาะจระเข้” ชมปะการังน้ำตื้น และปลาชนิดต่าง ๆ หรือเดินเล่นพักผ่อนบนหาดทรายขาวสะอาด พร้อมเก็บภาพสวยๆ

12.00   รับประทานอาหารกลางวันแบบุฟเฟ่ต์บนเรือ พร้อมเครื่องดื่มชา กาแฟ ระหว่างเดินทางสู่เกาะง่ามใหญ่(มื้อ3)

ถึง “เกาะง่ามใหญ่” จุดดำน้ำของเราจุดที่สองในวันนี้ มีหินเจดีย์ ชมปะการังอ่อนอันสวยงาม พร้อมปลาการ์ตูนมากมาย ณ จุดนี้ยัง        มีปะการังเขากวาง และปะการังน้ำตื้นอีกหลายชนิดให้ท่านได้พบเห็น จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังจุดดำน้ำจุดที่ 3

จุดดำน้ำจุดที่ 3 “เกาะง่ามน้อย” เพลินกับปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล และ Anemone สวยงามมาก ๆ รวมทั้งปลาไหลมอเร่ ปลา เก๋า ปลาหูช้าง กุ้งตัวยาว หอยมือเสือ รวมถึงพี่เต่าใจดี และแน่นอนเจ้ายักใหญ่ใจดี ฉลามวาฬ ที่บางวันอาจจะมาอวดโฉมให้ นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจ

16.00   เดินทางกลับสู่หาดทุ่งวัวแล่น

รถส่งท่านกลับที่พัก

18.00   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย(มื้อ4)

 

วันที่สาม

07.00   รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย(มื้อ5)

11.00   Check out ออกจากที่พัก ระหว่างทางนำท่านสู่สนามบิน แวะร้านขายของฝาก จากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม


**หมายเหตุ กำหนดการ และรายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ และอากาศ) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จักยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่ายรวม

- รถตู้ปรับอากาศรับ สนามบิน หรือสถานีรถไฟชุมพร แบบส่วนตัว

- ค่าธรรมเนียมกิจกรรมตามโปรแกรม

- อุปกรณ์ดำน้ำตื้น

- อาหาร 5 มื้อที่ระบุตามรายการ

- ธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์

- ที่พัก 2 คืนที่ The Loft Marina Boutique Hotel ชุมพร

- ประกันอุบัติเหตุ

 

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

- ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

 

เงื่อนไขการจองแพ็คเกจทัวร์

1.       ชำระเงิน  50 % โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธันยนันท์  โศภณธนะพัฒน์   ธนาคาร กสิกรไทย         สาขาบ้านตาขุน  เลขที่บัญชี  027-1-60676-1

2.       ส่งรายละเอียดการโอนเงิน (Slip, Pay in) พร้อมทั้งชื่อผู้จอง / วันที่เข้าพัก / จำนวนสมาชิก / โปรแกรม / เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หรืออีเมล์การเดินทาง

3.       ส่งรายชื่อผู้เข้าพักทั้งหมดและชำระเงินส่วนที่เหลือ 50 % ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

4.       ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายละเอียดยืนยันการจองภายใน 2 วัน หลังจากได้รับหลักฐานการจอง

 

การยกเลิกการ จองและการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

1.       ต้องแจ้งล่วงหน้า ก่อนเดินทาง 15 วัน 

2.       บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำในกรณีไม่แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า

3.       การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วันเดินทาง

4.       สามารถเลื่อนการเดินทางไม่เกิน 1 ครั้ง และแต่ละครั้งต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท

5.    กรณีเรือออกจากฝั่งไปแล้วไม่ได้ทำโปรแกรมกรณีฝนตกหนัก, พายุเข้า หรือกรณีใดๆ ก็ตามที่โปรแกรมไม่สามารถทำต่อไปได้บริษัทไม่สามารคืนเงินได้

 

STR Surat 01-1 ONE DAY เที่ยวชมวิถีชุมชน คนในบาง
STR Surat 01-2 One Day เที่ยวเขื่อนรัชชประภา ชมกุ้ยหลิน
STR Surat 01-3 One Day ล่องแก่งแม่น้ำคลองยัน
STR Surat 01-4 One Day เที่ยวสวนโมกข์เที่ยวทะเลแหลมโพธิ์
STR Surat 01-5 เดินสายทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง@สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-1 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Boutique Camps
STR Surat 01-6 One Day ทำบุญ 9 วัด @ สุราษฎร์ธานี
STR Surat 02-3 เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน นอน Khaosok Ecolodge
STR Surat 02-5 เที่ยวเขื่อนนอน เดอะลากูน่า
STR Surat 02-6 เที่ยวเขื่อน นอนแพพันวารีย์
STR Surat 02-7 เที่ยวเขื่อน นอนภูผาวารี
STR Surat 02-8 เที่ยวเขื่อน นอนแพคีรีวาริน
STR Surat 02-9 เที่ยวเขื่อน นอนแพสายชล
STR Surat 02-10 เที่ยวชมชุมชน นอนโฮมสเตย์คลองน้อย
STR Surat 02-11 เที่ยวเกาะแรด กินซีฟู๊ด ชมพระอาทิตย์ตก
STR Surat 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Surat 03-2 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพูทะเลขนอมสุดพิเศษ
STR Surat 03-3 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Surat 03-4 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคลองร้อยสาย
STR Surat 03-5 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Surat 03-6 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Surat 4-1 โปรแกรมทัวน์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะเต่า ดำน้ำตื้น