STR Day 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Day 03-2 นอนเขา เที่ยวทะเลพม่า
STR Day 03-3 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือชมทะเลอันดามัน
STR Day 03-4 เที่ยวเขื่อน-เที่ยวสองแพรก-ล่องแก่งขับATV
STR Day 03-5 เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะสิมิลัน
STR Day 03-6 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพู
STR Day 03-8 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Day 03-9 ล่องเรือชมเขื่อน เที่ยวคีรีวงหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุด
STR Day 03-10 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคอลน้อย
STR Day 03-11 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Day 03-12 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Day 03-13 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือดำน้ำเกาะพีพี
STR Day 03-17 เที่ยวเขื่อน นอนเขา เที่ยวอ่าวพังงา + เสม็ดนางชี
STR Day 03-18 นครศรีธรรมราช หนานมดแดง พัทลุง
STR Day 03-19 โปรแกรม 3 วัน 2 คืนเขาค้อ @ เพชรบูรณ์
STR Day 03-20 3 วัน 2 คืนเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำทะเลตื้น

รายละเอียดโปรแกรม

09.00    รถรอรับท่าน ณ ที่พัก/สนามบิน/สถานีรถไฟ/บขส.

09.30    แวะศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลักเมืองที่ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑป แกะสลักจากต้น

ราชพฤกษ์ขนาดใหญ่ที่พบในป่าสุราษฎร์ธานี เป็นสถาแตยกรรมศรีวิชัย ที่สวยงาม

10.00    เดินทางสายบุญกันต่อที่วัดพัฒนาราม (วัดใหม่) พระอารามหลวง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัด

หลวงพ่อพัฒน์”  สร้างในในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของทางราชการมาจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพ.ศ. 2475

11.00    เดินทางต่อไปยัง ศาลเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร ปากน้ำตาปีสุราษธานี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพร

เพื่อเป็นสิริมงคล และถ่ายภาพบรรยากาศริมแม่น้ำตาปี ซึ่งเป็นที่สิ้นสุดเขตแม่น้ำตาปี

12.00    รับประทานอาหารที่ร้านลำพู 1 บรรยากาศริมน้ำ

13.00    เดินทางต่อไปยัง วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดดเด่นอยู่ริมทะเล มองเห็นเกาะ

น้อยเกาะใหญ่ เป็นวิวที่สวยงาม

15.00    ผ่อนคลายกับ ทำฟิชสปา หรือ ปลาตอดเท้า โดยนั่งเล่นให้ปลาตอดเท้า ทำความสะอาดเท้าแบบ

ธรรมชาติ แบบสนุกสนานเพลิดเพลินปนจั๊กจี้หน่อยๆ ไปกับฝูงปลาที่มารุมตอดเท้า

16.00    เดินทางกลับเข้าตัวเมืองสุราษฎร์ธานี

17.00    ถึงที่หมายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

program
adult
child
BOOK
6-8 ท่าน ราคารวมรถ Private
1,099 THB
4,099 THB
9-12 ท่าน ราคารวมรถ Private
899 THB
399 THB
13 ท่านขึ้นไป ราคารวมรถ Private
799 THB
399 THB

 สิ่งที่ควรนำไปด้วย

1.       ยาประจำตัว

2.       ไฟฉายขนาดพกพา

3.       แว่นตากันแดด

4.       ครีมกันแดด

5.       กล้องถ่ายรูป

6.       รองเท้าหุ้มส้น

 

ค่าใช้จ่ายรวม

        - รถตู้ปรับอากาศ ส่วนตัวตลอดทริป

        - อาหาร 1 มื้อที่ระบุตามรายการ

        - ประกันอุบัติเหต6


ค่าใช้จ่ายไม่รวม

        - ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

        - ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าทิปคนขับรถ หรือไกด์เป็นต้น

 

จุดเด่น    เหมาะสำหรับท่านที่ชอบทำบุญ และออกเดินทางไปชมความงามของสถานที่ต่างๆ

วันเดินทาง      ออกทุกวัน

ทำไมต้องจองกับเรา

·       เราคิดเสมอว่า ลูกค้าต้องใด้รับการบริการที่ดี

·       เรา มีความพร้อม ในการบริการท่าน เช่น รถ รีสอร์ท พนักงานในการให้บริการ ประสบการณ์มากกว่า 11 ปี เราไม่กล้าที่จะเอาชือเสียงของบริษัท มาทำให้ท่านไม่ประทับใจ

 

ตรวจสอบธุรกิจในเครือของเรา

www.khaosokdiscovery.com

www.khaosokboutiquecamps.com

www.khaosoktranfer.com

www.khaosokecolodge.com

 

STR Day 03-1 นอนภูผาวารี นอนเขา พักบูติกแคมป์
STR Day 03-2 นอนเขา เที่ยวทะเลพม่า
STR Day 03-3 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือชมทะเลอันดามัน
STR Day 03-4 เที่ยวเขื่อน-เที่ยวสองแพรก-ล่องแก่งขับATV
STR Day 03-5 เที่ยวเขื่อน เที่ยวเกาะสิมิลัน
STR Day 03-6 ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขอพรอ้ายไข่วัดเจดีย์ – ดูปลาโลมาสีชมพู
STR Day 03-8 เที่ยวเขื่อน ล่องแพ เที่ยวสวนตาสรรค์ นอนริมหาดขนอม
STR Day 03-9 ล่องเรือชมเขื่อน เที่ยวคีรีวงหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุด
STR Day 03-10 เที่ยวชมวิถีชีวิต ล่องเรือชมคอลน้อย
STR Day 03-11 นอนตัวเมืองสุราษฎร์+เที่ยวเขื่อน+นอนเขา
STR Day 03-12 ล่องเรือชมกุ้ยหลิน นอนในแพ นอนเขาสก อีโค่ลอจ
STR Day 03-13 เที่ยวกระบี่ ล่องเรือดำน้ำเกาะพีพี
STR Day 03-17 เที่ยวเขื่อน นอนเขา เที่ยวอ่าวพังงา + เสม็ดนางชี
STR Day 03-18 นครศรีธรรมราช หนานมดแดง พัทลุง
STR Day 03-19 โปรแกรม 3 วัน 2 คืนเขาค้อ @ เพชรบูรณ์
STR Day 03-20 3 วัน 2 คืนเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำทะเลตื้น